Tjänster
Kontroll och styrekonomi
Effektiviseringsfrågor
Just in time
Budgetkontroll
Likviditetsanalys
Bidragskalkylering
Projektekonomi
Upphandling och uppföljning
Ekonomistyrning med inriktning på verksamhetsTyrning
analys, uppföljning av nyckeltal, organisationsfrågor, logistikfrågor, effektiveringsanalys, budget och bokslut