Tjänster.
Kontroll och styrekonomi.
Effektiviseringsfrågor.
Just in time.
Budgetkontroll.
Likviditetsanalys.
BidragskalkyleringProjektekonomi.
Upphandling och uppföljning.

Controller eller gärna ekonomistyrning med inriktning på verksamhetsyrning.
analys, uppföljning av nyckeltal, organisationsfrågor, logistikfrågor, effektiverinsgsfrågor, budget och bokslut.