Möjliga utfall vid en beslutspunkt

 • Fortsätt som planerat eller enligt reviderad plan.
 • Gå tillbaka, revidera, omarbeta, komplettera.
 • Avbryt projektet och dokumentera resultat, skriv slutrapport.

Exempel på beslutspunkter

 • Starta förstudie.
 • Starta projektplanering.
 • Starta projektgenomförandet.
 • Stäm av projektet.
 • Mål uppfyllt.
 • Lämna över resultat.
 • Stäng projektet.
 • Stäm av effektmål.

 

mojligheter