En Due Diligence är en företagsbesiktning och arbetsprocess för att genomlysa ett företags styrkor och svagheter.
Det kan finnas fler orsaker till att  genomföra en Due Diligence.

  • Inför ett köp, förvärv eller fusion av en affärsverksamhet
  • Inför försäljning av en verksamhet
  • Inför en expansion för att kunna styra och allokera ekonomiska och personella resurser
  • Inför effektivisering och rationalisering av ett bolags ekonomiska och personella resurser

 

En Due Diligence kan bestå av:

  • Kommersiella parametrar såsom affärsutveckling, marknadsanalys, synergieffekter och prognoser
  • Finansiella parametrar såsom genomlysning av balans- och resultaträkning, kassaflöden, koncernbidrag, skatt och finansiella nyckeltal
  • Legala strukturer, avtal, kontrakt, tvister, patent
  • Teknisk besiktning,  miljöaspekter, CSR, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, riskområden, åtgärdsplaner
  • Human Capital parametrar, inventering av personalens kompetens och bidrag till verksamheten
  • Genomförande och interaktions- och implementeringsförfarande

Kontakta oss för mer information.