Affärsutveckling

 • Affärsutveckling handlar om att skapa möjligheter.
 • Affärsutveckling behövs både i privat såväl om offentlig verksamhet.
 • Affärsutveckling innebär att utveckla ett företags verksamhet mot fastställda mål.
 • Hjälpa ägare och ledning att uppnå fastställda mål.
 • Affärsutveckling handlar om att se möjligheter.
 • Skapa lönsamhet för företaget.
 • Identifiera, utveckla och genomföra tillväxtmöjligheter.
 • Affärsutveckling varierar mellan företagets storlek och tillväxtstadier, från tidiga startups till fullvuxna företag.
 • Affärsutveckling kräver ett strukturerat arbetssätt.
 • Affärsutveckling nyttjar kunskap om marknader, kunder, förändringar, trender, tekniker och köpbeteende som finns i och utanför företaget.
 • Integrera intern och extern kunskap och samarbeten mellan ett företags olika enheter.
 • För att detta skall var möjligt krävs ett helhetsperspektiv på bolaget.
 • Affärsutveckling förutsätter lagspel.